2540

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีได้จัดสัมมนาเพื่ออธิบาย และตอบคำถามเกี่ยวกับ กรณีทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ จากการตั้งข้อสงสัยของนายมนตรี ลิมปพยอม ผู้ดำเนินรายการหลักของคณะโบราณคดี คือ อาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร์ อาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะเขมรโบราณ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการสาขาต่างๆ ทั้ง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา ชีววิทยา และผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาพถ่ายสารคดีวัฒนธรรม มาร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็น

ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ที่ปราสาทพนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ ในปัจจุบัน