2540

:

กิจกรรมนักศึกษา

โครงการค่ายนักโบราณคดีรุ่นจิ๋ว เป็นการดำเนินงานของคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีนักศึกษาคณะโบราณคดีเป็นหัวหน้าโครงการและสมาชิกค่ายส่วนใหญ่

ค่ายนักโบราณคดีรุ่นจิ๋ว ที่ จ. กำแพงเพชร พ.ศ. 2541
ที่มา : รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล