2541

:

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายสืบสานดนตรีพื้นบ้าน หรือ ค่ายดนตรี จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่จังหวัดมหาสารคาม และ กาฬสินธุ์ เป็นค่ายของชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี อาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกคือ อาจารย์อัญชนา จิตสุทธิญาณ ลักษณะแบบการไปเรียนรู้ดนตรีพื้นบ้านในท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ

ค่ายสืบสานดนตรีพื้นบ้านครั้งที่ 3 “เพลงชาวดิน กลิ่นฟางข้าว” ณ จ. สุพรรณบุรี และ จ. อ่างทอง จัดขึ้นราว พ.ศ. 2543
ที่มา : ประเมินผลโครงการ ค่ายสืบสานดนตรีพื้นบ้านครั้งที่ 3 “เพลงชาวดิน กลิ่นฟางข้าว” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และอ่างทอง. กรุงเทพฯ : ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, มปท.
ค่ายสืบสานดนตรีพื้นบ้านครั้งที่ 3 “เพลงชาวดิน กลิ่นฟางข้าว” ณ จ. สุพรรณบุรี และ จ. อ่างทอง จัดขึ้นราว พ.ศ. 2543
ที่มา : ประเมินผลโครงการ ค่ายสืบสานดนตรีพื้นบ้านครั้งที่ 3 “เพลงชาวดิน กลิ่นฟางข้าว” ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และอ่างทอง. กรุงเทพฯ : ชมรมดนตรี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, มปท.