2543

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ชาร์ลส์ โบดแลร์ : กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ โดย ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี

หนังสือ ชาร์ลส์ โบดแลร์ : กวีและนักวิจารณ์ศิลปะ ของ ดร. สดชื่น ชัยประสาธน์ จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศิลปากรและศูนย์ความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2543