2543

:

กิจกรรมนักศึกษา

เริ่มโครงการโบราณคดีใต้น้ำ หรือเรียกกันว่า ค่ายโบราณคดีใต้น้ำ คณะโบราณคดีฟื้นการฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำ หลังการอบรมเมื่อกว่า 20 ปีก่อน รุ่น F พ.ศ. 2543 จัดเป็นรุ่นที่ 1 ของการอบรมอย่างเป็นทางการ โดยคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อเรียนดำน้ำและหลักวิธีการทางโบราณคดีใต้น้ำที่กลุ่มงานโบราณคดีใต้น้ำ ค่ายเนินวง จ.จันทบุรี และออกฝึกทะเลจริงที่เกาะหมาก ค่ายโบราณคดีใต้น้ำได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นประจำจนถึงปัจจุบันในชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาสาสมัครโบราณคดีใต้น้ำและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย”

นักศึกษาโบราณคดี ที่เข้ารับการฝึกค่ายโบราณคดีใต้น้ำ รุ่น F ปี พ.ศ. 2543
นักศึกษาโบราณคดี คณะทำงาน และครูผู้ฝึกสอนค่ายโบราณคดีใต้น้ำ รุ่น F ออกค่ายปี พ.ศ. 2543
ที่มา : พิกุล สมัครไทย
โปสเตอร์รับสมัครฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำในปัจจุบัน รุ่น S ปี 2558