2544

:

ประวัติคณะ

การสัมมนา 100 ปีชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ์ โดย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบร้อยปีเกิดของอ็องเดร มาลโรซ์ (1901-1976) ผู้เป็นนักเขียน นักวิจารณ์ศิลปะ และรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกของประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2544 ณ หอศิลปสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกสารรายงานการสัมมนา “100 ปีชาตกาลของอ็องเดร มาลโรซ์” วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2544 โดย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี