2545

:

กิจกรรมนักศึกษา

จัดตั้ง สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมกิจกรรมของสมาชิก เผยแพร่ชื่อเสียงและผดุงเกียรติสถาบัน โดยมี นางเสริมรัตน์ สุธีวงศ์ รุ่น 13 เป็นนายกสมาคมคนแรก

เครื่องหมายของสมาคมเป็นรูปรัศมีเปลวเพลิง