ท่านอาจารย์ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

หนังสือ เทวรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย นิพนธ์โดย ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล สมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดีและสมาคมโบราณคดีแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2547