2550

:

กิจกรรมนักศึกษา

ค่ายทัศนบูรณาการโบราณคดี หรือ “ค่ายส่อง” หรือ “ค่ายมัคคุเทศก์” จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 โดยจัดขึ้นที่ที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่าน กิจกรรมของค่ายมักจะพาเที่ยวชมแหล่งประวัติศาสตร์ประกอบกับคำบรรยายของวิทยากรทำให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้วิธีการและจดจำคำบรรยายต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการนำชมแก่ผู้อื่นๆ ได้

หนังสือค่ายทัศนบูรณาการโบราณคดี ตอน “ส่องศาสตร์ เมืองศิลป์ เยือนถิ่นลำพูน” วันที่ 20-24 ตุลาคม 2555 ณ จ. ลำพูน