2551

:

ประวัติคณะ

หนังสือ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสต์ในฝรั่งเศส โดย ดร. จิตติมา อมรพิเชษฐ์กูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ

ภาพ Haystacks (Effect of Snow and Sun) ปี 1891 ผลงาน Claude Monet หนึ่งในศิลปินอิมเพรสชั่นนิสที่มีชื่อเสียง
ที่มา : http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/29.100.109