มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ จัดงาน “วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี” ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2553

สูจิบัตร 200 ปี วังท่าพระ แจกในงาน“วังท่าพระ ศูนย์กลางของช่างสิปป์หมู่ 200 ปี” ระหว่างวันที่ 1-13 กันยายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร