2554

:

กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะโบราณคดี ร่วมฟื้นฟูโบราณสถานในอยุธยาหลังน้ำลด นอกจากนี้ยังได้นำความรู้มาร่วมสำรวจความเสียหายของโบราณสถานที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วย

นักศึกษาคณะโบราณคดีขณะออกทำการสำรวจความเสียหายและช่วยทำความสะอาดโบราณสถานใน จ. พระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาคณะโบราณคดีขณะออกทำการสำรวจความเสียหายและช่วยทำความสะอาดโบราณสถานใน จ. พระนครศรีอยุธยา
นักศึกษาคณะโบราณคดีขณะออกทำการสำรวจความเสียหายและช่วยทำความสะอาดโบราณสถานใน จ. พระนครศรีอยุธยา
รายงานการสำรวจความเสียหายของโบราณสถานใน จ.พระนครศรีอยุธยา ปี 2554