เกิดน้ำท่วมใหญ่หรือที่เรียกกันว่า “มหาอุทกภัย” ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ราวเดือนกรกฎาคม 2554 จนคลี่คลายในเดือนมกราคม 2555 ทุกพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากร และเศรษฐกิจ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ฯลฯ รวมถึงแหล่งโบราณสถานตามพื้นที่รับน้ำต่างๆ โดยเฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยา

น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ. พระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2554
ที่มา : daily.bangkokbiznews.com