2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานโครงการ “เสวนาอุษาคเนย์” ตอน ปราสาทพระวิหาร: หลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ร่วมสมัย โดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน “เสวนาอุษาคเนย์” ตอน “ปราสาทพระวิหาร: หลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ร่วมสมัย” โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556