11 พฤศจิกายน 2556 ศาลโลกตัดสินให้ พื้นที่โดยรอบตัวปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชา และมีคำสั่งให้ฝ่ายไทยถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่พิพาท

บรรยากาศการอ่านคำตัดสินของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร 11 พฤศจิกายน 2556
ที่มา : http://news.truelife.com/