2556

:

ประวัติคณะ

หนังสือ A Quest for Insularity: Thomas Forrest's Voyage to New Guinea, and the Moluccas ของ ดร. พนิดา บุญทวีเวช สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก จัดพิมพ์โดย Scholars’ Press, Saarbrücken, ประเทศเยอรมัน พ.ศ. 2556

หนังสือ A Quest for Insularity: Thomas Forrest's Voyage to New Guinea, and the Moluccas ของ ดร. พนิดา บุญทวีเวช พิมพ์เมื่อ ค.ศ. 2013