2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดีจัดงานนิทรรศการ “สังเกต จด และจำ บันทึกอดีตเพื่ออนาคต” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ ในปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-7 เมษายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บรรยากาศนิทรรศการ “สังเกต จด และจำ บันทึกอดีตเพื่ออนาคต” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-7 เมษายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศนิทรรศการ “สังเกต จด และจำ บันทึกอดีตเพื่ออนาคต” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-7 เมษายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศนิทรรศการ “สังเกต จด และจำ บันทึกอดีตเพื่ออนาคต” เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในโอกาสครบ 150 ปี วันประสูติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม-7 เมษายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร