2556

:

กิจกรรมนักศึกษา

เสวนาเรื่อง "ต้นไม้ใหญ่กับพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย" จัดโดยนักศึกษาคณะโบราณคดี วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ลานกร่าง หน้าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานเสวนาเรื่อง "ต้นไม้ใหญ่กับพื้นที่สาธารณะในสังคมไทย" จัดโดยนักศึกษาคณะโบราณคดี วันที่ 19 กรกฎาคม 2556