งานครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการ และการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ วันที่ 10-11 ตุลาคม 2556 ณ อาคารไปรษณีย์กลาง (บางรัก) และงาน SU Open House (เปิดบ้านมหาวิทยาลัยศิลปากร) วันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 

นิทรรศการแสดงผลงานของคณะวิชาต่างๆ ในงานครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อาคารไปรษณีย์กลาง (บางรัก)
นิทรรศการแสดงผลงานของคณะวิชาต่างๆ ในงานครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อาคารไปรษณีย์กลาง (บางรัก)