2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเสวนาและเปิดตัวจุลสาร “ความทรงจำสีคราม” จัดโดยผู้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย 2557 คณะโบราณคดี วันที่ 27 มกราคม 2558 ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โปสเตอร์งานเสวนาและเปิดตัวจุลสาร “ความทรงจำสีคราม” โดยโครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย จัดขึ้นวันที่ 27 มกราคม 2558
บรรยากาศงานเสวนาและเปิดตัวจุลสาร “ความทรงจำสีคราม” โดยโครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558
บรรยากาศงานเสวนาและเปิดตัวจุลสาร “ความทรงจำสีคราม” โดยโครงการอบรมอาสาสมัครปฏิบัติงานโบราณคดีใต้น้ำและการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558