2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

งานเสวนาหัวข้อ “ค่ายอาสาฯ อดีต ปัจจุบัน อนาคต” จัดโดย คณะนักศึกษาโครงการโบราณคดีบูรณาการเพื่อเด็กและชุมชน คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา “ค่ายอาสาฯ อดีต ปัจจุบัน อนาคต” วันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ