เหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองลัมชุง ประเทศเนปาล วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558 วัดขนาดได้ 7.8 แมกนิจูด ความรุนแรงระดับ 9 และเกิด Aftershock อีกกว่า 100 ครั้ง ทำให้มีประชากรบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก อาคารบ้านเรือนและแหล่งมรดกโลกโบราณสถานหลายแห่งได้รับความเสียอย่างอย่างหนัก ทั้งในบริเวณหุบเขากาฐมาณฑุ รวมถึงเมืองใกล้เคียงอย่างบักตะปูร์และเมืองปาตัน

ความเสียหายบริเวณสถูปสวะยัมภูนาถ ในหุบเขากาฐมาณฑุ หลังเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ เมื่อเดือนเมษยน 2558 ที่ประเทศเนปาล (Photo by Niranjan Shrestha/AP Photo)
ที่มา : http://avaxnews.net/fact/The_Week_in_Pictures_May_1-May_8_2015_Part_2.html