2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

เสวนาพูดคุยในหัวข้อ "โรฮิงญา เราต่างกันเกินไป หรือ เราต่างไม่เข้าใจ" จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ห้อง 413 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

โปสเตอร์งานเสวนา "โรฮิงญา เราต่างกันเกินไป หรือ เราต่างไม่เข้าใจ" จัดขึ้นวันที่ 22 พฤษภาคม 2558