2558

:

กิจกรรมนักศึกษา

เนื่องในโอกาสคณะโบราณคดีครบรอบ 60 ปี มีการจัดกิจกรรม “อวดขัน ประชันภาพ” 60 ปี โบราณคดีในภาพถ่าย ที่ให้ชาวโบราณคดี ทั้งศิษย์เก่าและปัจจุบัน ร่วมส่งภาพถ่ายเด็ดๆ ของยุคสมัยตน เมื่อครั้งยังใช้ชีวิตอยู่ใต้ร่มเงาคณะโบราณคดี เข้าร่วมประกวด และจัดแสดงในงานนิทรรศการ

เพจเฟซบุ๊ก “อวดขัน ประชันภาพ” 60 ปี โบราณคดีในภาพถ่าย สำหรับให้ศิษย์เก่าคณะโบราณคดีร่วมแชร์ภาพแห่งความทรงจำสมัยเรียนร่วมกัน และร่วมลงคะแนนโหวตภาพที่เข้าประกวด